Menu
Jouw winkelwagen

Algemene voorwaarden

1.   Algemene voorwaarden:

 1.1. Deze voorwaarden zijn bindend voor beide partijen, welke de rechten en verplichtingen van de Koper en de Verkoper regelen, of de aankoop- en betalingsvoorwaarden voor goederen, levering- en retourvoorwaarden, de verantwoordelijkheid van beide partijen en andere voorwaarden met betrekking tot de aankoop, bediening en verkoop bij de onderneming Deur Huizen B.V. (hierna te noemen “Verkoper”).

2. De Koper gaat akkoord met deze voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling in de webwinkel of naar het boekingsnummer te bellen. De Verkoper heeft het recht om de voorwaarden te wijzigen, rekening houdend met wettelijke vereisten. De Koper wordt hierover geïnformeerd via de webwinkel of per e-mail.

3. Kopen/verkopen

3.1. Het verkoopcontract wordt ondertekend wanneer de klant:

3.1.1. Bevestigt de bestelling via de webwinkel of plaatst een bestelling door telefonisch te bellen met het boekingsnummer (waarover de klant een melding per e-mail ontvangt);

3.1.2. Bevestigt de bestelling telefonisch met vermelding van het afleveradres, voor- en achternaam, en ondertekent na ontvangst van de bestelling de koeriersdocumenten (leveringsformulier  met een elektronische handtekening op de terminal of anderszins, afhankelijk van de vereisten van de koerier); 

3.1.3. Stuurt alle benodigde documenten om het door de Verkoper verstrekte leasingformulier in te vullen. 

4. Rechten en plichten van de Koper: 

4.1. De Koper moet de goederen betalen in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden.

4.2. De Koper aanvaardt en neemt in acht deze algemene voorwaarden zoals beschreven in het reglement van de webwinkel en de wetgeving van de Europese Unie /EU-wetgeving/.

4.3. Indien de Koper zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de Verkoper het recht om elke samenwerking met de Koper onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beperken of op te schorten.

5. Rechten en plichten van de Verkoper: 

5.1. Verkoper heeft het recht de bestelling van Koper te vernietigen indien de Verkoper niet binnen 3 (drie) werkdagen contact met Koper kan opnemen via de door de Koper verstrekte contactgegevens.  

5.2. De Verkoper respecteert de vertrouwelijkheid van de gegevens van de Koper, zoals gespecificeerd in de wetgeving van de Europese Unie en het privacybeleid van Deur Huizen B.V..

6. Als de Verkoper de bestelling van de Koper niet kan uitvoeren (de goederen op een bepaald tijdstip leveren en/of de door de Koper bestelde goederen leveren), heeft de Koper het recht om de bestelling te retourneren/weigeren en de Verkoper moet het geld aan de Koper terugbetalen binnen 3 (drie) werkdagen indien de Koper de goederen reeds aan de Verkoper heeft betaald. Een uitzondering is het geval wanneer de Koper en de Verkoper een ander tijdstip voor levering of omruiling van goederen zijn overeengekomen. 

7. Teruggaaf van goederen:

De klant heeft het recht om de goederen binnen 14 (veertien) dagen te retourneren, onder de volgende voorwaarden:

7.1.1. De Klant dient de Verkoper op de hoogte te stellen door een schriftelijke aanvraag in te dienen; 

7.1.2. De goederen worden afgeleverd bij de onderneming Deur Huizen B.V. op het adres: Verheijstraat 125, 3131DR, Vlaardingen, Nederland.

7.1.3. Levering van goederen geschiedt in originele verpakking en in originele toestand zoals bij ontvangst. 

8. De Verkoper is verplicht het bedrag van de goederen in 100% van het volume aan de Koper terug te geven en deze binnen 30 (dertig) dagen (als bepaalt de aanvraag voor de teruggave van goederen) en op de door de Koper opgegeven bankrekening te storten, exclusief eventuele verzendkosten van de goederen.

 

De Verkoper heeft het recht om het product te weigeren als het beschadigd en/of misbruikt is.